ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เตรียมพร้อมออก พ.ร.บ.ใหม่ ส่งเสริมวินัยทางการเงินและลดปัญหาการค้างชำระหนี้ของผู้กู้ยืม
 •     กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เตรียมพร้อมออก พ.ร.บ.ใหม่ ส่งเสริมวินัยทางการเงินและลดปัญหาการค้างชำระหนี้ของผู้กู้ยืม บูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิมโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ด้วยการเพิ่มการให้กู้ยืมมากลักษณะขึ้นกว่าเดิม เพิ่มโอกาสให้ผู้กู้ยืมรุ่นต่อไป และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจักการของกองทุน โดยเฉพาะในส่วนการติดตามหนี้ด้วย โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 26 ก.ค.2560 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2016 4888 ต่อ 451 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 • วันที่ประกาศ   04/04/2560
 • อ่าน   83
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294