ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • มูลนิธิครูบาศรีวิชัย จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครชายไทยที่มีอายุครบ 20 ปีบริบุรณ์ไม่เกิน 45 ปี เพื่ออุปสมบท จำนวน 9 รูป
 •     มูลนิธิครูบาศรีวิชัย จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครชายไทยที่มีอายุครบ 20 ปีบริบุรณ์ไม่เกิน 45 ปี เพื่ออุปสมบท จำนวน 9 รูป จะรับผู้ที่ไม่เคยอุปสมบทมาก่อน โดยจะมีการอุปสมบทในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0867007939 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    มูลนิธิครูบาศรีวิชัย
 • วันที่ประกาศ   21/04/2560
 • อ่าน   198
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294