ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • จังหวัดยโสธร กำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2560
 •     จังหวัดยโสธร กำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2560 ณ ถนนแจ้งสนิทตั้งแต่หน้าศาลากลางจังหวัด เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ในวันและเวลาดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัด ยโสธร
 • วันที่ประกาศ   27/04/2560
 • อ่าน   212
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294