ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะ ประจำปี 2560 ซึ่งวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เป็นวันที่ประชาชนจะเดินขึ้นสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ
 •     อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะ ประจำปี 2560 ซึ่งวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เป็นวันที่ประชาชนจะเดินขึ้นสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ "ไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุ ถวายน้ำสรงพระราชทานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย วันวิสาขบูชา 2560 ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่จะร่วมเตียวขึ้นดอยสุเทพนั้น ทิ้งศเษขยะในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/05/2560
 • อ่าน   230
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294