ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เรือนจำจังหวัดลำพูน จะดำเนินการจัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
 •     เรือนจำจังหวัดลำพูน จะดำเนินการจัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้ญาติของผู้ต้องขังได้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี อย่างใกล้ชิดแบบถึงตัวในเรือนจำ โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง ญาติผู้ต้องขังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5351 1055 ต่อ 208
 • หน่วยงาน    เรือนจำจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   17/05/2560
 • อ่าน   181
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294