ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สภาวิศวกร กำหนดจัดการประชุมใหญ่วิสามาัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2560
 •     สภาวิศวกร กำหนดจัดการประชุมใหญ่วิสามาัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร สมาชิกแจ้งความจำนงค์เข้าร่วมประชุมฯได้ทางเว็บไซต์สภาวิศวกร หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2935 6695 และ 0 2935 6697 ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สำนักงานสภาวิศวกร
 • วันที่ประกาศ   22/05/2560
 • อ่าน   374
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294