ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงาน ก.พ. แจ้งวันที่ กำหนดการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560
 •     สำนักงาน ก.พ. แจ้งวันที่ กำหนดการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 โดยทางศูนย์สอบเชียงใหม่กำหนดวันสอบในวันที่ 2 กรกฎาคม และวันที่ 6 สิงหาคม 2560 โดยมีศูนย์สอบทั้งหมด 9 แห่ง ผู้ที่ได้สมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 สามารถเข้าไปดูรายชื่อและสนามสอบของท่านได้ที่ เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/06/2560
 • อ่าน   211
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294