ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เลขที่ ๔๕๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร
 •     สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เลขที่ ๔๕๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕-๗๒๔-๓๘๕๕ และ ๐๘๙- ๑๕๖-๐๑๖๖
 • หน่วยงาน    สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เลขที่ ๔๕๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/11/2557
 • อ่าน   364
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294