ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • พิพิธภัณฑ์สถานศึกษาแห่งชาติเชียงใหม่ กำหนัดจัดนิทรรศการพิเศษเรื่อง โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
 •     พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่กำหนดจัดนิทรรศการพิเศษเรื่อง โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ โบราณวัตถุศิลปวัตถุ โดยกำหนดจัดในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ ณ พิพิธภัณฑ์สถานศึกษาแห่งชาติเชียงใหม่
 • หน่วยงาน    พิพิธภัณฑ์สถานศึกษาแห่งชาติเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/08/2560
 • อ่าน   118
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294