ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ศูนย์วัฒนธรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศฺลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
 •     ศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยศฺลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ภายใต้การกับกำดูแลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อให้ผู้ประกอบการใหม่สามารถเริ่มธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ มุ่งสู่ SME 4.0 เพื่อช่วยให้ธุรกิจเข้มแข็งของรากฐานทางทางเศรษฐกิจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5392 0299 ต่อ 402
 • หน่วยงาน    ศูนย์วัฒนธรรมและการจัดการความรู้
 • วันที่ประกาศ   23/04/2561
 • อ่าน   213
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294