ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน ขอเชิญสื่อมวลชนส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา"รางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2561"
 •     สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน ขอเชิญสื่อมวลชนส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา"รางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2561" ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ ผู้ผลิตโฆษณา เจ้าของสินค้า/บริการ และองค์กรที่ดำเนินการผลิตและเผยโฆษณา ผู้ผลิตสื่อ องค์กรสื่อมวลชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป สามารถส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2528 4912 และ 0 2528 4815 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญสื่อมวลชนส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา"รางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2561"
 • วันที่ประกาศ   04/05/2561
 • อ่าน   152
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294