ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สถาบันการเดินและการจักรยานไทยร่วมกับ สสส. กำหนดระยะเวลาชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะประจำปี 2561 60 โครงการทั่วประเทศ
 •     สถาบันการเดินและการจักรยานไทยร่วมกับ สสส. กำหนดระยะเวลาชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะประจำปี 2561 60 โครงการทั่วประเทศ โดยมีการสนับสนุนโครการละ 50000 บาท รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นี้ เพื่อส่งเสริมชุมชนที่ยังขาดโอกาสเข้าถึง สสส. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันการเดินและการจักรยานไทย หมายเลขโทรศัพท์ 080 784 5332 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สถาบันการเดินและการจักรยานไทย
 • วันที่ประกาศ   11/05/2561
 • อ่าน   144
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294