ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของดการเรียนการสอนและการบริการผู้ป่วย
 •     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของดการเรียนการสอนและการบริการผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2561 และวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 โดยในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 คลินิกทันตกรรรมพิเศษ จะเปิดให้บริการนอกเวลาตามปกติ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 4409 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/05/2561
 • อ่าน   167
 • ผู้ส่ง   สุนิทธา พรนิมิตรสกุล
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294