ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก เปิดรับสมัครผู้สูงอายุเข้าเรียนในศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย รุ่นที่ 2
 •     เทศบาลตำบลช้างเผือก เปิดรับสมัครผู้สูงอายุเข้าเรียนในศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย รุ่นที่ 2 โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1.มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก 2.มีอายุ 55 ปี ขึ้นไป 3.มีสุขภาพแข็งแรง และมีความพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมกับศูนย์ฯทั้งในและนอกสถานที่ 4. ได้รับความยินยิมจากครอบครัวให้เข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยจะรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลช้างเผือก ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5321 7923 ต่อ 19 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลช้างเผือก
 • วันที่ประกาศ   29/10/2561
 • อ่าน   97
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294