ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กำหนดจัดงานสมัมนาประชาสัมพันธ์ พบสมาชิก กสจ.และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กสจ. จังหวัดเชียงใหม่
 •     สำนักงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กำหนดจัดงานสมัมนาประชาสัมพันธ์ พบสมาชิก กสจ.และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กสจ. จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์วิว ชั้น 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมได้ในวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 09 9046 1562 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สำนักงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
 • วันที่ประกาศ   31/10/2561
 • อ่าน   91
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294