ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา และชมรมส่งเสริมสล่าล้านนา ได้กำหนดจัดงาน “แอ่วเฮือน เยือนผญา” ภายใต้โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum : Way of Life)
 •     ด้วย สำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา และชมรมส่งเสริมสล่าล้านนา ได้กำหนดจัดงาน “แอ่วเฮือน เยือนผญา” ภายใต้โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum : Way of Life) ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๕๓-๙๔๓-๖๒๕ และดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http:/art-culture.cmu.ac.th/th
 • หน่วยงาน    สำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/11/2557
 • อ่าน   421
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294