ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ด้วยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาติไทย กำหนดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
 •     ด้วยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาติไทย กำหนดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณบริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จึงของเชิญชวนผู้ที่มีความประสงค์ร่วมบริจาคโลหิต สามารถไปร่วมบริจาคได้ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาติไทย
 • วันที่ประกาศ   06/11/2561
 • อ่าน   99
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294