ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 กำหนดจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย
 •     แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 กำหนดจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง เพื่อรัยฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชน ในวันที่ 14 พฤศจิการยน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2
 • วันที่ประกาศ   13/11/2561
 • อ่าน   114
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294