ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เทศบาลตำบล สันผักหวาน จะดำเนินการจัดเก็บภาษีต่างๆประจำปี เพื่อนำรายได้ไปพัฒนาตำบลสันผักหวาน
 •     เทศบาลตำบล สันผักหวาน จะดำเนินการจัดเก็บภาษีต่างๆ เพื่อนำรายได้ไปพัฒนาตำบลสันผักหวาน จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่จะต้องเสียภาษี สามารถยื่นแบบภาษีต่างๆ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน ของทุกปี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลังพัฒนารายได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5313 1532 ต่อ 11 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/12/2561
 • อ่าน   60
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294