ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ให้ให้ผู้มีรายได้น้อย ที่สนใจอยากมีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นของตนเอง ในราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ตามโครงการบ้านล้านหลัง
 •     ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ให้ให้ผู้มีรายได้น้อย ที่สนใจอยากมีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นของตนเอง ในราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ตามโครงการบ้านล้านหลัง โดยจะเปิดให้จอง ในวันที่ 23 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาในห้างสรรพสินค้า) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขา จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให่ทราบ
 • หน่วยงาน    ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • วันที่ประกาศ   19/12/2561
 • อ่าน   95
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294