ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชาสัมพันธ์เปิดลานกีฬาเพื่อประชาชนจังหวัดเชียงใหม่
 •     สำนักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชาสัมพันธ์เปิดลานกีฬาเพื่อประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 4 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00- 17.30 น. ณ โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 อาคารอำนวยการชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 089-5616717 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให่ทราบ
 • หน่วยงาน    สำนักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 อาคารอำนวยการชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/12/2561
 • อ่าน   61
 • ผู้ส่ง   สุนิทธา พรนิมิตรสกุล
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294