ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ เขต 2 กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต 2562 โดยจะจัดกิจกรรมในวันที่ 12 มกราคม 2562
 •     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ เขต 2 กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต 2562 โดยจะจัดกิจกรรมในวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 อาคารอำนวยการศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนนำบุญหลานของท่านมาร่วมกิจกรรมได้ในวัสนเวลาและสถานที่ดังหล่าว จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ เขต 2
 • วันที่ประกาศ   28/12/2561
 • อ่าน   57
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294