ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ส ป ช.กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ประจำปี 2562 ให้แก่ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
 •      ส ป ช.กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ประจำปี 2562 ให้แก่ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการบริหารงานที่เป็นมืออาชีพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 09 2246 8495 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    ส ป ช.
 • วันที่ประกาศ   08/01/2562
 • อ่าน   90
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294