ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ กำหนดจัดงานวันวิชาการ สืบสานนาฏศิลป์ดนตรี ครั้งที่ 22
 •     วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ กำหนดจัดงานวันวิชาการ สืบสานนาฏศิลป์ดนตรี ครั้งที่ 22 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ก.พ.2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้จะมีการแสดงความสามารถต่างๆทางดนตรีของนักศึกษา ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5328 3560 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/02/2562
 • อ่าน   114
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294