ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการประกวดผลิตสื่อในรูปแบบโฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น สื่อให้ปลุกจิตสำนัก ให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจิต และเนื้อหาส่งเสริมแนวคิด "คนไทยตื่นรู้สู้โกง"
 •     สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการประกวดผลิตสื่อในรูปแบบโฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น สื่อให้ปลุกจิตสำนัก ให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจิต และเนื้อหาส่งเสริมแนวคิด "คนไทยตื่นรู้สู้โกง" ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2528 4800 ต่อ 4223 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สำนักงาน ป.ป.ช.
 • วันที่ประกาศ   18/02/2562
 • อ่าน   121
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294