ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 ประชาสัมพันธ์วันเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 •     สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 ประชาสัมพันธ์วันเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึง 1 เม.ย 2562 สามารถยื่นผ่านอินเตอร์เนตหรือผ่าน Rd smart tax application ทางโทรศัพท์มือถือก็ได้ จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
 • วันที่ประกาศ   22/02/2562
 • อ่าน   132
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294