ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย กำหนดจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไตลื้อ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย กำหนดจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไตลื้อ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 ในวันที่ 7 เมษายน 2562 ณ วัดสว่างเพชร บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไตลื้อ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันและเวลาดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/04/2562
 • อ่าน   88
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294