ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • กรมป่าไม้ และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดประกวดป่าชมชน ตามโครงการอนุรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2562
 •     กรมป่าไม้ และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดประกวดป่าชมชน ตามโครงการอนุรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2562 เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชนอย่างเข้มแข็ง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 เมษายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5208 1758 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/04/2562
 • อ่าน   102
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294