ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามมติมหาเถรสมาคม
 •     จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 1/2562 โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-16 พฤษภาคม 2562 ณ วัดศูนย์กลางระดับจังหวัด วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร และ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2671 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/04/2562
 • อ่าน   102
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294