ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • กองพัฒนาศักยภาพผ้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดทำข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 •      กองพัฒนาศักยภาพผ้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดทำข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ และเป็นการพิทักษ์ประโยชน์และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย
 • หน่วยงาน    กองพัฒนาศักยภาพผ้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี
 • วันที่ประกาศ   03/04/2562
 • อ่าน   97
 • ผู้ส่ง   สุนิทธา พรนิมิตรสกุล
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294