ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป
 •      องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 7 ตำแหน่ง 26 อัตรา ประเภทพนักงานจ้างตามภาระกิจ ผุ้มีคุณวุฒิ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตราและประเภทพนักงานจ้างตามภาระกิจผู้มีทักษะ จำนวน 2 ตำแหน่ง 7 อัตรา รวมทั้งสิ้น 12 ตำแหน่ง 37 อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/04/2562
 • อ่าน   94
 • ผู้ส่ง   สุนิทธา พรนิมิตรสกุล
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294