ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดประชุมสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2562
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดประชุมสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 29-31 พ.ค. 2562 จึงประชาสัมพันธ์ให้บุลคากรทุกคนที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันและเวลาดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/05/2562
 • อ่าน   64
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294