ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โรงเรียนแพทย์แผนไทยชีวกโกมารภัจจ์ และคลินิกบรรเทาทุกข์แพทย์แผนไทย กำหนดจัดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี 2562
 •     โรงเรียนแพทย์แผนไทยชีวกโกมารภัจจ์ และคลินิกบรรเทาทุกข์แพทย์แผนไทย กำหนดจัดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณครูแพทย์แผนไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนแพทย์แผนไทยชีวกโกมารภัจจ์ ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    โรงเรียนแพทย์แผนไทยชีวกโกมารภัจจ์
 • วันที่ประกาศ   06/06/2562
 • อ่าน   74
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294