ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน วันมะม่วงและของดีจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562
 •     จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน วันมะม่วงและของดีจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วงคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จัก โดยงานจะมีการจัดประกวดแสดงผลผลิตมะม่วงและส่งเสริมการบริโภค การจำหน่ายมะม่วงเป็นจำนวนมาก ผู้สนใจสามรถไปจับจ่ายซื้อมะม่วงได้ในวันและวลาดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/06/2562
 • อ่าน   69
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294