ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่ ร่วมกับ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ "วันส้วมโลก
 •     ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่ เนื่องด้วยวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ของทุกปี องค์การส้วมโลก กำหนดให้เป็น "วันส้วมโลก" ดังนั้นศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่ ร่วมกับ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ "วันส้วมโลก ขึ้น ในวันพุทธที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.-๐๙.๓๐ น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๓ (อาเขต)
 • หน่วยงาน    ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/11/2557
 • อ่าน   362
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294