ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ด้วยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค ๑ กำหนดจัดงาน “นิทรรศการหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึก” ครั้งที่ ๒๔ (Gift Fair 2014 )
 •     ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค ๑ กำหนดจัดงาน “นิทรรศการหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึก” ครั้งที่ ๒๔ (Gift Fair 2014 ) ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐-๒๐.๓๐ น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหรรมภาค ๑ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของหน่วยงาน
 • หน่วยงาน    ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/11/2557
 • อ่าน   334
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294