Untitled Document
ข่าวรับสมัคร
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
หมดเขต
อ่าน
  • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
  • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    07/10/2557
    17/10/2557
    729
  • สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
  • วิทยาลัยการอาชีพฝาง
    05/10/2557
    14/10/2557
    181
  • ขยายเวลารับสมัครผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดเชียงใหม่
  • ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่
    02/10/2557
    09/10/2557
    545
  • ขยายเวลารับสมัครผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดเชียงใหม่
  • ศาลจังหวัดเชีย
    02/10/2557
    //2557
    169
  • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
  • สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    29/09/2557
    30/11/2557
    886
  • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
  • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    29/09/2557
    10/10/2557
    502
  • รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมช่วงปิดภาคเรียน
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    29/09/2557
    10/10/2557
    74
  • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานของศูนย์ศรีพัฒน์
  • ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    25/09/2557
    03/10/2557
    810
  • รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งเพื่อทดแทนในตำแหน่งที่มีคนลาออก
  • โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่
    25/09/2557
    //2557
    470
  • รับสมัครพนักงาน หลายอัตรา
  • โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต เชียงใหม่
    10/09/2557
    16/09/2557
    1392
  • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม อ.แม่ริม เชียงใหม่
    10/09/2557
    30/09/2557
    1711
  • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานของศูนย์ศรีพัฒน์
  • ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    10/09/2557
    19/09/2557
    887
  • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  • โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต อ.เมือง เชียงใหม่
    09/09/2557
    15/09/2557
    1235
  • รัับสมัครบุุคคลเพื่อจัดจ้างให้ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจของสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
  • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
    09/09/2557
    16/09/2557
    854
  • ขยายเวลารับโอน/ย้ายข้าราชการ
  • กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ เชียงใหม่
    09/09/2557
    15/10/2557
    226
  • รับสมัครนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัดเข้าศึกษาในโครงการพิเศษคณะวิจิตรศิลป์ ปี 2558
  • คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    09/09/2557
    20/10/2557
    114
  • รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ
  • ศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบริหารการสอบทุน สำนักงาน ก.พ.
    09/09/2557
    22/09/2557
    287
  • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงาน
  • ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    30/08/2557
    11/09/2557
    1073
  • รับสมัครผู้ประนีประนอมประจำศาล
  • ศาลจังหวัดเชียงใหม่
    30/08/2557
    10/09/2557
    543
  • ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
    29/08/2557
    20/09/2557
    325
       หน้าที่ 1/89 >>
       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

    query error