Untitled Document
ข่าวรับสมัคร
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
หมดเขต
อ่าน
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา
 • สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 1/1 ถ.สนามบินเก่า ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  11/04/2561
  24/04/2561
  261
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา
 • ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  08/04/2561
  02/05/2561
  408
 • รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานประจำของ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 7 ตำแหน่ง รวม 21 อัตรา
 • ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  08/04/2561
  20/04/2561
  396
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  05/04/2561
  09/04/2561
  281
 • ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  05/04/2561
  22/04/2561
  219
 • รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 • ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  05/04/2561
  23/04/2561
  200
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 • สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  05/04/2561
  26/04/2561
  262
 • ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงาบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) จำนวน 1 อัตรา
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  30/03/2561
  20/04/2561
  168
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม จำนวน 2 อัตรา
 • 30/03/2561
  02/05/2561
  234
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิจัยและพัฒนาผลิภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา
 • ศุนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ 155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  30/03/2561
  01/05/2561
  203
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา
 • ศุนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ 155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  30/03/2561
  01/05/2561
  180
 • รับสมัครเรียนหลักสูตรพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปี 2560
 • วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  27/03/2561
  30/03/2561
  207
 • รับสมัครงานในตำแหน่งงานว่างต่างๆของโรงพยาบาล
 • โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ถ.เชียงใหม่-ลำพูน
  23/03/2561
  15/04/2561
  539
 • รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง คนครัว จำนวน 1 อัตรา
 • โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 50 หมู่ 10 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  23/03/2561
  //2561
  179
 • รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
 • ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ 428 หมู่ 12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
  22/03/2561
  30/03/2561
  184
 • การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  22/03/2561
  30/03/2561
  311
 • รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หลักสูตร 3 ปีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปสว.) หลักสูตร 2 ปี ภาคปกติ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปสว.)(เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
 • สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
  22/03/2561
  25/04/2561
  169
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งงานปฎิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  21/03/2561
  30/04/2561
  268
 • ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด(ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ)
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่
  21/03/2561
  //2561
  192
 • รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานประจำของ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 14 อัตรา
 • ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  20/03/2561
  29/03/2561
  341