ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงาน เพื่อรองรับการขยายงาน จำนวน 1 อัตรา
 •     บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัด รับสมัครพนักงาน เพื่อรองรับการขยายงาน ไม่จำกัดเพศ วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อายุ 22-30 ปี สามารถอ่าน เขียน พูดภาษาอังกฤษได้ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี จำนวน 1 อัตรา
  ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัด 68,68/5 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 51000 โทร (053)581170-5 (สมัครได้ที่ป้อมยาม)
 • หน่วยงาน    บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัด
 • วันที่ประกาศ   12/11/2550
 • หมดเขต    -/-/2550
 • อ่าน   1030
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294