ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี
 •     ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูรธรภาค 5 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ www.policeadmission.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ยกเว้นวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 หรือ สอบถามได้ที่หมายเลขฝ่ายอำนวยการ ศฝร.ภ.5 0-5426-9292-4
 • หน่วยงาน    ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูรธรภาค 5 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
 • วันที่ประกาศ   27/04/2554
 • หมดเขต    27/05/2554
 • อ่าน   765
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294