ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
 •     ศูนย์การเรียนรู้การเมือง ในระบอบประชาธิปไตยที่ 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้นที่3 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้การเมือง ในระบอบประชาธิปไตยที่ 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้นที่3 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5321-1925
 • หน่วยงาน    ศูนย์การเรียนรู้การเมือง ในระบอบประชาธิปไตยที่ 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้นที่3 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/04/2554
 • หมดเขต    6/05/2554
 • อ่าน   603
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294