ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • เชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล สำหรับ นิสิต นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
 •     ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล สำหรับ นิสิต นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://ba.cmu.ac.th หัวข้อโครงการอบรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล และที่ภาควิชาการเงิรและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5394-2126-7
 • หน่วยงาน    ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/04/2554
 • หมดเขต    //2554
 • อ่าน   664
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294