ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นบุคคลลูกจ้างชั่วคราว
 •     โรงพยาบาลแจ้ห่ม ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นบุคคลลูกจ้างชั่วคราว ผู้สนใจติดต่อขอซื้อใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหาร โรงพยบาลแจ้ห่ม ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5427-1005-6 ต่อ 186
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลแจ้ห่ม ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/04/2554
 • หมดเขต    12/05/2554
 • อ่าน   666
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294