ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างโครงการวิจัย
 •     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ รับสมัครลูกจ้างโครงการวิจัย ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์/โสตทัศนูปกรณ์ ประจำโครงการ PA-THAI เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุ 20-35 ปี การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการได้ มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี หากสามารถสื่อสารภาษาชนเผ่าได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Download ใบสมัครได้ที่ http://rihes.cmu.ac.th พร้อมหลักฐาน ส่งมาที่ นางปภาวดี ดำรงมณี หน่ายการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตู้ปณ.80 ปท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202 โทร 053-9450558-8 ต่อ 302,308 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • วันที่ประกาศ   12/11/2550
 • หมดเขต    29/11/2550
 • อ่าน   872
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294