ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป
 •     สำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.นิมมานเหมินท์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัคร ได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2554 หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5394-2857
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.นิมมานเหมินท์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/05/2554
 • หมดเขต    7/06/2554
 • อ่าน   727
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294