ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 •     ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-2354-7147-9
 • หน่วยงาน    ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ
 • วันที่ประกาศ   19/05/2554
 • หมดเขต    31/05/2554
 • อ่าน   657
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294