ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • จัดฝึกอบรมบุคลากร หลักสูตร การพัฒนาผู้ให้บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 •     กรมการท่องเที่ยว ถนน พระรามที่ 1 ปทุมวัน กรุงงเทพฯ จัดฝึกอบรมบุคลากร หลักสูตร การพัฒนาผู้ให้บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประจำปี 2554 จำนวน 60 คน ระยะเวลา 2 วัน วันที่ 16-17 มิถุนายน 2554 ณ ห้องเชียงดาว โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ นางสาวศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-2215-8848
 • หน่วยงาน    กรมการท่องเที่ยว ถนน พระรามที่ 1 ปทุมวัน กรุงงเทพฯ
 • วันที่ประกาศ   20/05/2554
 • หมดเขต    31/05/2554
 • อ่าน   652
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294