ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 •     ศูนย์ กกท. ภาค 5 เชียงใหม่ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2301-3
 • หน่วยงาน    ศูนย์ กกท. ภาค 5 เชียงใหม่ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/05/2554
 • หมดเขต    //2554
 • อ่าน   600
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294