ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-0225
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/05/2554
 • หมดเขต    10/06/2554
 • อ่าน   761
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294