ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัคร ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
 •     โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม เชียงใหม่ รับสมัคร ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถ 1 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราวพนักงานบริหาร 2 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารงบประมาณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2180
 • หน่วยงาน    โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/05/2554
 • หมดเขต    27/05/2554
 • อ่าน   817
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294